Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Uniwersytet Dzieci we Wróbliku Szlacheckim

Projekt Uniwersytet Dzieci w Szkole Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim z hasłem przewodnim "Człowiek najlepsza inwestycja" został zrealizowany przez Fundację Jaś Wędrowniczek z wniosku PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI od października 2014 do czerwca 2015 roku.

Był to projekt unijny o numerze i nazwie priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich. Całkowity budżet projektu to 44 502,52 zł.

Tematy warsztatów i wykładów dla wszystkich uczestników podczas trwania projektu:

  • Otwarty Umysł
  • Metody efektywnego uczenia 
  • Inteligencja emocjonalna
  • Pozytywne nastawienie
  • Asertywność
  • Wyznaczanie i osiąganie celów
  • Odległe zakątki ziemi - poznajemy kulturę i obyczaje innych krajów
  • W zdrowym ciele zdrowy duch
  • Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik

 

Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane problemy edukacyjne mieszkańców w wieku 7-13 lat gminy Rymanów. Był on oddolną inicjatywą, która zrodziła się jeszcze w 2011roku ,kiedy to jedna z mam 11-letniego chłopca chciała, by jej dziecko uczęszczało na Politechnikę Dziecięcą w Rzeszowie. Niestety z powodu braku wolnych miejsc nie zostało zakwalifikowane. Wówczas wspólnie z kilkoma innymi rodzicami postanowiła podjąć kroki w kierunku zrealizowania podobnej inicjatywy tj. utworzenia Uniwersytetu Dzieci na terenie gminy Rymanów. Szukając na ten cel zasobów finansowych, zwrócili się oni z prośbą o pomoc do Fundacji Jaś Wędrowniczek. W sierpniu 2012 roku Fundacja odpowiedziała na prośbę i zorganizowała spotkanie, na które przybyło 45 dzieci w wieku 7-13 lat ze swoimi rodzicami. Wyrazili oni swoje potrzeby, bariery, oczekiwania i zainteresowanie udziałem w projekcie. W konstruowaniu założeń projektowych wzięło również udział 5 przedstawicieli Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i organizacji non profit z gminy Rymanów.


Zdiagnozowany główny problem to niewystarczający udział dzieci w wieku 7-13 lat mieszkających na terenie gminy Rymanów w kształceniu stymulującym ich rozwój intelektualny oraz psychospołeczny.
W ostatnich 3 latach organizowano niewiele inicjatyw edukacyjnych dla dzieci poza szkołą. Jedynie GOK oferował zajęcia plastyczne, taneczne i kulinarne w okresie wakacyjnym oraz podczas ferii (uczestniczyło w nich 30% ankietowanych dzieci).
Rodzice rzadko finansowali swoim dzieciom udział w dodatkowych formach edukacyjnych, które zwiększyłyby poziom ich udziału w kształceniu przez całe życie. Są to zwykle zajęcia muzyczne, językowe oraz z matematyki. Za główne bariery uznali: brak ciekawej oferty edukacyjnej odpowiadającej zainteresowaniom i potrzebom dziecka, bariera geograficzna - ciekawa oferta zajęć dostępna jest w większych miastach (np. w Rzeszowie, gdzie odbywają się m.in. zajęcia na Dziecięcej Politechnice), bariera finansowa - dodatkowe zajęcia są bardzo kosztowne.


Problemy szczegółowe:
1. Niewystarczająca znajomość metod efektywnego uczenia się, samodzielnego poznawania świata oraz możliwości wykorzystania swojego umysłu. Wszystkie 45 ankietowanych dzieci nie potrafiło zdiagnozować u siebie, w jaki sposób najlepiej jest im się uczyć, mieli mniejsze bądź większe trudności w zapamiętywaniu materiału szkolnego. Nie mieli  świadomości, że u każdej osoby w procesie uczenia decydujący wpływ ma inny zmysł i znajomość własnego stylu uczenia się ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne.
2. Niewystarczający poziom wiedzy i świadomości nt. znaczenia kompetencji emocjonalnych cechujących inteligencję emocjonalną ,tj.: samoświadomość emocjonalna, motywacja oraz umiejętności społeczne tj. asertywność. Z rozmów z dziećmi wynika, iż problem ten w mniejszym bądź większym stopniu dotyka wszystkie diagnozowane dzieci. Emocje odgrywają zasadniczą rolę w życiu każdego człowieka - towarzyszą mu w różnych sytuacjach, a okres szkoły podstawowej to okres intensywnego rozwoju emocjonalnego dziecka. Zdobyte wówczas umiejętności decydują o późniejszym życiu.
3. Niewystarczający poziom wiedzy na temat kultur i obyczajów krajów innych kontynentów, głównie afrykańskich. Problem ten dotyka 100% badanych dzieci. Żadne z badanych do tej pory nie odwiedziło innego kraju poza Europą i nie miało osobistego kontaktu np. z osobą ciemnoskórą. Spotkanie z takim człowiekiem może zainspirować podróżami i chęcią poznawania świata, ale również dodatkowo wyeliminować rodzące się u młodego człowieka uprzedzenia m.in. dot. obcokrajowców.
4.Niski poziom wiedzy i świadomości na temat zdrowego trybu życia. Problem ten dotyka wszystkie badane dzieci. Otwarcie mówią, że większość wolnego czasu spędzają przed komputerem, lubią niezdrowe jedzenie typu fast food. Taka postawa prowadzi do otyłości i wielu chorób, stąd konieczne jest promowanie zdrowego trybu życia od wczesnych lat. Później trudno to zmienić, dlatego nabyte w tym wieku dziecięcym nawyki i postawy zachowane zostaną na dalsze lata życia.