Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Uniwersytet Dzieci we Wróbliku Szlacheckim

Fundacja Jaś Wędrowniczek zaprasza do udziału w projekcie
 „Uniwersytet dzieci w Szkole Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim”.

 Projekt będzie realizowany w okresie od  01.10.2014 roku do 30.06.2015 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny! Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich.

Grupą docelową projektu jest Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim oraz jej uczniowie i uczennice. W ramach projektu zrekrutowanych zostanie 36 uczniów z klas I – VI, w tym ok. 18 uczennic.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych minimum 30 (ok. 15 kobiet) uczniów Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim w ramach wdrażanego programu rozwojowego szkoły, do VI.2015 r.

W ramach projektu dla każdego uczestnika/uczestniczki przewidziano następujące rodzaje wsparcia:

I. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne oraz umiejętności uczenia się:

 1. Komunikacja – 1 spotkanie x 3 godz. lekcyjne.
 2. Budowanie zespołu –  1 spotkanie x 3 godz. lekcyjne.
 3. Wyznaczanie i osiąganie celów – spotkanie ze sportowcem – 1 spotkanie x 3 godz. lekcyjne.
 4. Autoprezentacja – 1 spotkanie x  3 godz. lekcyjne.
 5. Otwarty umysł – 1 spotkanie x 3 godz. lekcyjne.
 6. Metody efektywnego uczenia się – 1 spotkanie x 3 godz. lekcyjne.

II. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (wyjazdy edukacyjne) rozwijające kompetencje naukowo-techniczne i ICT:

 1. Warsztaty fotograficzne – 1 spotkanie x 3 godz. lekcyjne.
 2. Programowanie – 2 spotkania x3 godz. lekcyjne.
 3. Robotyka – 2 spotkania x3 godz. lekcyjne.
 4. Jednodniowy wyjazd edukacyjny do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
 5. Jednodniowy wyjazd edukacyjny do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na warsztaty chemiczne.
 6. Jednodniowy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

III. Zajęcia  pozaszkolne rozwijające kompetencje przyrodniczo-geograficzne:

 1. Odległe zakątki ziemi – poznajemy kulturę i obyczaje Afryki – 1 spotkanie x 3 godz. lekcyjne.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie od 7 do 13 października 2014 roku.

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełnią następujące kryterium dostępu:

– Posiadają Status ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej  we Wróbliku Szlacheckim, należącej do Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim, mieszczącej się na terenie Gminy Rymanów w województwie podkarpackim.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać kontaktując się mailowo: biurof-jw.pl lub telefonicznie: 609729629.

W najbliższym czasie na stronie Fundacji Jaś Wędrowniczek zamieszczony zostanie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty te będą również dostępne w sekretariacie szkoły oraz biurze projektu (38-480 Rymanów, ul. Bieleckiego 8).

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

NABÓR DO PROJEKTU
„Uniwersytet dzieci w Szkole Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim”

 Informujemy, iż w terminie od 07 do 13 października 2014 roku trwał będzie nabór do projektu „Uniwersytet dzieci w Szkole Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim”. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie dostępne są w zamieszczonym Regulaminie.

 Udział kandydata/kandydatki do projektu zgłasza jego opiekun prawny, składając następujące dokumenty rekrutacyjne:

•          Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;
•          Oświadczenie potwierdzające status ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim, podpisane przez opiekuna prawnego i potwierdzone przez dyrektora szkoły – załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;
•          Oświadczenie o sytuacji finansowej rodziny – załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.