Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Cele

Celem statutowym fundacji Jaś Wędrowniczek jest umożliwienie wszystkim młodym ludziom wszechstronnego rozwoju. Pomagamy uzdolnionym dzieciom i młodzieży spełniać ich marzenia.

Chętnie wspieramy różnorodne inicjatywy społeczne, zwłaszcza przedsięwzięcia realizowane na rzecz dzieci. Chcemy umożliwić dzieciom czynne uprawianie sportu, organizujemy szkolenia zawodników, zapewniamy wyjazdy na obozy sportowe itp.

Popularyzujemy ideę życia rodzinnego oraz aktywnych form wypoczynku. Wspieramy kulturę fizyczną oraz propagujemy sport wśród dzieci i młodzieży jako element zdrowego trybu życia oraz jako formę spędzania wolnego czasu. Chcemy, żeby dzieci miały dostęp do różnych form aktywności, np. z dziedziny kultury, nauki, techniki, oświaty. Szeroko pojęta edukacja pozwala młodym ludziom otworzyć się na świat, dodaje odwagi, umożliwia mądrze i rozważnie podejmować decyzje, zmierzać do celu i osiągać sukcesy.

W okresie panującej pandemii organizowaliśmy lekcje w wersji online, gdzie realizowaliśmy zajęcia m.in. z zakresu wiedzy historycznej, geografii, psychologii, a także lekcje poszerzające horyzonty w dziedzinie sportu. W ramach kampanii społecznej powstał cykl filmowy „Młodzi wyjaśniają”, w którym mogły wziąć udział dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne.

Na początku wojny w Ukrainie Pani Prezes czynnie zaangażowała się w pomoc Ukraińcom. Osobiście jeździła do Lwowa i pomagała potrzebującym matkom z dziećmi dostać się do Polski i dalej na zachód np. do Holandii. W sumie zostało przewiezionych ponad 500 osób. Organizowaliśmy posiłki, rzeczy potrzebne do codziennego życia oraz noclegi.

Fundacja realizuje wiele projektów unijnych czy ministerialnych, akcje charytatywne czy warsztaty. Do tej pory przeprowadziła ponad 20 dużych projektów unijnych, wiele akcji happeningowych oraz pomocowych.