Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Praktyczny kurs metody pedagogicznej MONTESORRI

W dniach 19-21.02.2016 roku Fundacja Jaś Wędrowniczek wraz z Przedszkolem Tuptusiowo z Rymanowa zorganizowała kurs metody Montessori. Metoda Montesorri jest narzędziem, które doskonale odpowiada na indywidualne potrzeby dziecka, a jednocześnie uczy zasad pracy grupowej opartej na wzajemnym szacunku. Kurs przeznaczony był dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców, w tym rodziców edukujących dzieci w domu oraz dla studentów pedagogiki. Na kursie pokazano kim jest nauczyciel Montesorri. Omówiono blok zajęć poświęcony założeniom teoretycznym metody - zagadnienia koncepcji dziecka i nauczyciela, pracy własnej, wolności i dyscypliny, porządku, ciszy i grupy mieszanej wiekowo.

Kurs poprowadziła Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori "Ziarnko Maku" z Krakowa.
Maria Montessori zaproponowała system nauki poprzez zabawę. Dzieci posługują się przedmiotami wspomagającymi twórcze i logiczne myślenie. Jednak każde z nich ma do dyspozycji tylko jeden przedmiot każdego rodzaju, co z kolei buduje dobre relacje pomiędzy nimi.
 
Prowadzący:
AGNIESZKA GÓRECKA - prezes Fundacji Wspierania Idei Marii Montesorri, dyrektor Katolickiego Gimnazjum Montesorri
AGNIESZKA GUZIK - wiceprezes Fundacji Wspierania Idei Marii Montesorri, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej Montesorri
IWONA ŁAGOSZ - nauczyciel w Katolickiej Szkole Podstawowej Montesorri, wieloletni nauczyciel Przedszkola prowadzonego metodą Montesorri, pedagog specjalny