Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Aktywny Rymanowiak

Projekt  został zrealizowany w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PFIO) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wydarzenie miało charakter patriotyczny.

Celem projektu był wzrost zaangażowania o 30% u co najmniej 45 mieszkańców (młodzieży i seniorów) gminy Rymanów w działalność na rzecz uaktywnienia społeczności lokalnej oraz założenie „Klubu Aktywnego Rymanowiaka” poprzez integrację międzypokoleniową i odkrywanie historii najbliższej do końca 2017 r.

Projekt  skierowany był do mieszkańców gminy Rymanów:

  • Młodzieży uczącej się w wieku 14- 19 lat
  • Seniorów w wieku powyżej 55 roku życia

Przewidziane w ramach Projektu formy wsparcia:

  • Warsztaty fotograficzne dla 15 osób, w tym 10 młodych osób i 5 seniorów.
  • Warsztaty dziennikarskie dla 15 osób, w tym 10 młodych osób i 5 seniorów
  • Warsztaty artystyczne:
  • teatralne  dla: 15 osób, w tym 10 młodych osób i  5 seniorów  w tym 6 młodych osób i 2 seniorów pełniących rolę animatorów
  • wokalne – 6 osób w różnym wieku.

 

  1. Zajęcia historyczne dla min. 16 osób zainteresowanych historią regionu.
  2. Wycieczki po okolicy dla uczestników ww. warsztatów oraz dwudniowa wycieczka do Krakowa, podczas której młodzież odwiedziła miejsca pamięci, uczestniczyła w widowisku teatralnym oraz miała spotkanie z psychologiem w klasztorze, w którym nocowała.

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE:

Grupa fotoreporterska 15 osób (10 młodych osób + 5 seniorów )

Liczba godzin warsztatów fotograficznych: 40 godzin (8 spotkań x 5 godzin, w tym 10 godzin zajęć w plenerze) + 40 godzin (8 spotkań x 5 godz.) komputerowej obróbki zdjęć w tym zajęcia w plenerze 10 godzin prowadzonych przez fotografa z dużym doświadczaniem i dorobkiem artystycznym oraz specjalisty/fotografa z umiejętnością komputerowej obróbki zdjęć.

Utworzenie grupy międzypokoleniowej pozwoliło na wymianę doświadczeń i wiedzy. W ramach warsztatów poruszano tematy: fotografia smartfonem, tabletem, aparatem kompaktowym, kompozycja, podstawowe pojęcia i programy.


Warsztaty grafiki komputerowej – Adobe pakiet, narzędzia bezpłatne (Google, Picasso itp.)

Warsztaty fotoreportażu - temat, scenariusz, poszukiwania, tekst i obraz, rozmowa, wywiad i fotografia.

Warsztaty foto bloga - video blog, fanpage, sposoby tworzenia (Blogspot, Onet, Facebook, Wordpress).

Warsztaty w plenerze – każda grupa otrzymała propozycję kilku ciekawych miejsc w regionie, spośród których wybrała jedno, według niej najciekawsze. Wyznaczone miejsca - miała opisać, sfotografować, sfilmować wg własnego pomysłu. W wyjeździe tym uczestniczyli również dziennikarze, którzy na różne sposoby i w różnych formach przygotowali opisy tych miejsc. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się także jak zostać fotoreporterem oraz jak i co fotografować, przygotowali również wystawę zdjęć „Rymanów dawniej i dzisiaj …. ” oraz zdjęcia do wydanej gazety.

 

GRUPA DZIENNIKARSKA:

Grupa dziennikarska – 15 osób (10 młodych osób + 5 seniorów )

Liczba godzin warsztatów fotograficznych: 70 godzin (12 spotkań x 5 godzin + 2 spotkania 5- godzinne z profesjonalnymi dziennikarzami) )
W ramach warsztatów omówiono następujące zagadnienia:

historia dziennikarstwa,

omówienie warsztatu dziennikarskiego (tajniki i sposoby pracy dziennikarza),

omówienie i przygotowanie tekstów dziennikarskich, czyli dziennikarstwo od kuchni

omówienie różnych gatunków dziennikarstwa (wzmianka, wywiad, reportaż, notatka, felieton, sprawozdanie i komentarz)

źródła informacji (pułapki),

o czym pisać, jak tytułować, by zainteresować, rodzaje tytułów

zawód reporter sportowy - jakich błędów unikać

dziennikarskie ABC, dekalog oraz humor dziennikarza.

Warsztaty odbywały się w dni wolne od zajęć lekcyjnych np. w soboty.

Przygotowani odpowiednio uczestnicy warsztatów brali aktywny udział we wszystkich działaniach zaplanowanych w trakcie działań w projekcie, a także w bieżących wydarzeniach w gminie . Artykuły powstałe w ramach prowadzonych warsztatów zostały umieszczone we wkładce do lokalnego miesięcznika „Nasz Rymanów”.
Dziennikarze wspólnie z uczestnikami warsztatów fotograficznych i historycznych przygotowali wydanie gazety stylizowanej na lata 20-te. Gazeta zawierała zdjęcia i artykuły opisujące historię i wydarzenia, jakie miały miejsce w Rymanowie i okolicach w okresie międzywojennym oraz przedruki starych gazet. Wydanie zostało rozdane mieszkańcom gminy Rymanów na uroczystości podsumowania projektu.

 

GRUPA TEATRALNA:

Grupa teatralna zajmowała się tworzeniem i wystawieniem spektaklu, który był dużym wydarzeniem wspólnotowym, efektem wysiłku grupy mieszkanek i mieszkańców oraz grupy historyków i artystów. Scenariusz i przebieg wydarzeń opierał się na lokalnych historiach, wspomnieniach, legendach. Wszystko było zaplanowane razem z grupą historyczną. W celu osiągnięcia jak największej efektywności współpracy międzypokoleniowej odbyły się dwa etapy realizacji tego zadania:


I etap realizacji: stworzenie i praca jednej grupy animatorów - 8 osób (6 młode osoby + 2 seniorów). Zostały zorganizowane warsztaty animatorów teatralnych – ćwiczenia dramowo - teatralne prowadzone przez teatrologa -psychologa 24 godzin (3 dni x 8 godzin)

II etap realizacji: stworzenie i praca grupy teatralnej pod kierunkiem osoby wykwalifikowanej do prowadzenia warsztatów teatralnych przy wsparciu animatorów – grupy 15 osób (10 młodych osób + 5 seniorów), którzy regularnie się spotykali z grupą historyczną w celu pozyskiwania ciekawych historii, na podstawie których stworzyli scenariusze przedstawień/ rekonstrukcji wydarzeń historycznych, powiązanych z naszym regionem. Grupy te zbierały rekwizyty, stroje, przygotowywały przedstawienie teatralne, które stało się dużym wydarzeniem w gminie na zakończenie projektu - 50 godzin (10 spotkań, średnio po 5 godzin) – część prowadzona przez animatorów teatralnych, część przez wykwalifikowaną osobę do prowadzenia warsztatów teatralnych, która zadbała o całość. Podczas trwających prób konsultacji udzielił reżyser/ teatrolog – 10 godzin, dodatkowo udzielał konsultacji online.

 

GRUPA WOKALNA:

Grupa Wokalna 6 osób – 40 godzin (10 spotkań x 4 godziny) - na warsztatach wokalnych zajmowała się przygotowaniem klimatycznych spotkań przy piosence z okresu międzywojennego. Występy te uświetniły spotkania otwarte z historią oraz listopadowe przedstawienie kończące projekt. Ponadto w trakcie realizacji projektu zostały zorganizowane dwa spotkania otwarte dla mieszkańców, na których wokaliści zaprezentowali przygotowany na warsztatach repertuar (w tym utwory lokalnych twórców wyszukane przez grupę historyków). Warsztaty obejmowały następujące tematy: emisja głosu, fizjologia i higiena głosu, nauka właściwego operowania oddechem, informacje z zakresu teorii, zasad muzyki oraz terminologii muzycznej, historia i literatura gatunków muzyki, analiza wykonań mistrzów, starszych i nowszych interpretacji aktualnie opracowywanych utworów, praca nad repertuarem oraz praca z mikrofonem, zasady pracy nad ciałem i ruchem scenicznym.

 

GRUPA HISTORYCZNA

Grupy Historyczna – 15 osób, 48 godzin (12 spotkań x 4 godzin + 4 x 3godzinne spotkania z pasjonatami historii).

Koło miało na celu zrzeszenie osób – fascynatów, którzy interesują się historią, w tym historią regionu. Działania Grupy polegały na eksplorowaniu dziejów okolicy, przygotowywaniu scenariuszy i informacji na ten temat. Informacje były zamieszczane w lokalnej prasie Nasz Rymanów - były to informacje nt. ciekawostek historycznych gminy, ciekawych miejsc, które warto lokalnie zwiedzić np. w trakcie niedzielnego popołudnia, zabytków.

Grupą zarządzał historyk pasjonat – z ogromnym doświadczeniem i wiedzą nt. historii Rymanowa. Członkami grupy byli również nauczyciele, osoby starsze, młodzi wolontariusze, którzy przygotowywali publikacje, szukali nowych materiałów, tematów, ciekawostek historycznych, obrabiali zdjęcia. Grupa jeden raz wyjechała do biblioteki w Krośnie, jeden raz do Skansenu w Sanoku.
Łącznie: 50 godzin (12 x 4 godzin) spotkań +12 godzin (4 x 3 godziny) spotkań z ciekawymi ludźmi –  pasjonatami historii , kolekcjonerami + wyjazd do archiwów historycznych w Sanoku i Krośnie.

Efekty pracy tej grupy były zamieszczane w wydanej na zakończenie projektu gazecie w stylu lat dwudziestych, wystawie zebranych eksponatów i starych fotografii.

Otwarte dwa 3 godzinne spotkania dla mieszkańców na których historycy przedstawili efekty swojej pracy, a mieszkańcy spotkali się z pasjonatami historii i osobami zajmującymi się zawodowo historią regionu. Łącznie 6 godzin spotkań (2 x 3 godziny).

 

Tworzenie drzew genealogicznych – spotkanie otwarte:

Warsztaty w czasie wakacji dla uczniów lokalnych szkół i ich dziadków – tworzenie drzew genealogicznych swoich rodzin.

Celem warsztatów było poznanie losów i korzeni własnych rodzin. Odbyły się dwa spotkania w dwóch grupach dla 20 dziadków i 20 wnuków. Zajęcia prowadził pracownik Muzeum w Sanoku – pasjonat tego tematu. Pierwszy warsztat – spotkanie 5 godzinne – dziadkowie i ich wnukowie dowiedzieli się co to jest genealogia, heraldyka, chronologia, sfragistyka, ród, jakie są rodzaje tablic genealogicznych. Czym się wspomóc, do kogo się zwrócić, gdzie szukać.
Drugi warsztat po dorobionej pracy domowej to 5- godzinne spotkanie, na które uczestnicy warsztatów przynieśli zgromadzone materiały i tworzyli swoje drzewa genealogiczne.
Łącznie 20 godzin warsztatów genealogicznych ( 2 grupy x 2 spotkania x 5 godziny).

WYCIECZKI:

Wycieczki – rajdy / 2 wycieczki rowerowe po okolicy „Szlakiem historii rymanowskich” – 25 osób.

Zorganizowana została wycieczka rowerowa (16 osób, w tym co najmniej 4 seniorów). Trasę wycieczek opracowali UP we współpracy z Instruktorem, który zadbał o profesjonalną i bezpieczną organizację wyjazdów. Opracowana został mapa szlaków historycznych wycieczek rowerowych po okolicy i wybrano jedną z nich.

 

KONKURS:

” Rymanów i okolice w obiektywie ” – min. 20 osób.

Akcja miała na celu zmobilizowanie i zachęcenie mieszkańców gminy Rymanów do fotografowania ciekawych miejsc w gminie – wokół domostw mieszkańców, miejsc, w których na co dzień przebywają. UP przygotował wstępne sugestie takich miejsc. Konkurs trwał od kwietnia 2017 do października 2017 po to, aby móc ukazać piękno gminy i atrakcji w trakcie całego roku, a nie np. tylko w wakacje czy wiosną.

Ponieważ założono, iż w konkursie wezmą udział amatorzy fotografii – dla wszystkich zainteresowanych zorganizowano 5 godzinny warsztat i wykład nt. fotografii. Zajęcia poprowadził profesjonalny fotograf, specjalizujący się w fotografii plenerowej.

Autorzy najciekawszych zdjęć otrzymali nagrody rzeczowe. Zdjęcia konkursowe zostały wywołane. Przygotowano z nich pamiątkowego fotobooka . Każde zdjęcie zostało opatrzone informacją nt. autora zdjęcia.

 

WYJAZD DO KRAKOWA /2 DNI/

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich, fotograficznych, teatralnych i historycznych w tym 1/3osób starszych osób (łącznie do 46 osób).

Uczestnicy wycieczki podążając śladami swojej polskiej tożsamości odwiedzili: Muzeum Historyczne w Krakowie, w tym Podziemia, Kościół Mariacki, Wawel. Wcześniej w grupach przygotowano informacje i ciekawostki o wybranych miejscach i postaciach Krakowa, które zaprezentowano z wykorzystaniem multimediów w autokarze w drodze do Krakowa. Następnie zdobytą wiedzę skonfrontowano z informacjami przekazanymi przez przewodnika. Ponadto wszyscy uczestniczyli w sztuce teatralnej. W pierwszym dniu zwiedzania zostali podzieleni na grupy 8-10 osobowe, każda grupa otrzymała zalakowaną kopertę z tematem, scenariusz, punkty do odwiedzenia, zadania do nagrania, spisania, sfotografowania i sfilmowania.

 
Kilkoro z uczestników/uczniów powróciło po kilku latach już jako pełnoletnie osoby do wakacyjnej pracy/praktyki do Jasia Wędrowniczka. Jest to bardzo pocieszające, że Ci młodzi ludzie radzą sobie w życiu, może taki projekt w jakiejś minimalnej cząstce przyczynił się do tego 🙂