Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

"Challenge Accepted" - 29.11.2023 r.

Okres dojrzewania kojarzony jest z wszelkimi trudnościami emocjonalnymi tzw. "burzą hormonów", jest to czas poznawania siebie, czas podejmowania ważnych życiowych decyzji, czas budowania własnego charakteru. To także etap coraz intensywniejszego poznawania swoich słabych cech i tych lepszych. Na te wszystkie czynniki ma wpływ środowisko w którym dany nastolatek aktualnie się znajduje i musi mierzyć się z nieznanymi wcześniej trudnościami. To właśnie okres dojrzewania jest kluczowym etapem w życiu każdego nastolatka, gdyż ma istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie w dorosłym życiu. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym problemom Fundacja „Jaś Wędrowniczek” zorganizowała wydarzenie pn. „Challenge accepted” dnia 29 listopada 2023 r.

Pierwszy etap rozpoczął coach Marcin Tyburczy - osoba, po wielu przejściach życiowych tj. wykluczenie społeczne, różnorodne uzależnienia itp. Szczegółowymi celami pierwszej części wydarzenia było: zbudowanie własnego systemu wartości u młodzieży, nauki stawiania celów oraz ich  konsekwentne realizowanie; rozwijanie potencjału i możliwości; pomoc w zbudowaniu własnej tożsamości; zauważenie mocnych i słabych cech charakteru; nauka poprawnej relacji z rówieśnikami itp. W trakcie event'u młodzież, mogła również skorzystać z porad coach’a oraz mogli usłyszeć jeden z jego repertuarów muzycznych z gatunku - rap. 

Drugi etap wydarzenia rozpoczął doradca zawodowy - Adam Józefczyk, który miał na celu poszerzyć horyzonty zawodowe u uczestników jak i również chęć natychmiastowego działania w sferze kariery. Zostały poruszone zagadnienia związane z rynkiem pracy w ujęciu lokalnym i globalnym oraz techniki poszukiwania zatrudnienia. Szczegółowymi celami inicjatywy były ważne kwestie związane z poszukiwaniem pracy tj. autoprezentacja; należycie sporządzone CV; przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. W tej części event’u uczestnicy również chętnie skorzystali z wielu porad doradcy zawodowego.