PROJEKT RÓWNAĆ SZANSE

 

Fundacja Jaś Wędrowniczek uzyskała dofinansowanie w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym, Równać Szanse 2020 finansowanym  z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Młodzież z Gminy Rymanów w wieku 13-19 lat realizuje projekt pt. „Moja Gmina- z dołu, z góry i od środka”, który trwa 14 miesięcy. Grupa nazywa się „Eksplo-DRON”. Udział w projekcie jest bezpłatny

Jednym z wiodących motywów w działaniach Fundacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z dążeniem do poprawy jakości oświaty. Idzie o to, aby miejsce zamieszkania i warunki materialne dzieci i młodzieży nie były przeszkodą w pełnym wykorzystaniu ich potencjału w dorosłym życiu.

 

Młodzi ludzie będą rozwijać kompetencje m.in. w zakresie komunikacji, samoobrony, kreatywności, przedsiębiorczości oraz przygotowania do wystąpień publicznych.
Grupa poznaje tajniki nagrywania filmów i fotografowania przy pomocy drona, wzięła juz udział  w warsztatach z zakresu dziennikarstwa i samoobrony

 

  1. 12.2000 r. odbyło się spotkanie on-line nazwane „Dronada”. Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła zorganizowanie spotkania w plenerze.

Kolejne akcje przed Eksplo-DRON-em.