Postać Ignacego Łukasiewicza

Na dziedzictwo regionu składają się nie tylko dobra kultury materialnej, ale również działalność i dorobek osób, które korzeniami wywodzą się z tych miejsc. Postać Ignacego Łukasiewicza przedstawia dr Zygmunt Pelczar przewodnik beskidzki..