Gry i zabawy mają na celu rozwój psychomotoryczny dzieci. Zapełnienie czasu wolnego poprzez aktywność ruchową dziecka zwiększa kreatywność, uczy rywalizacji, wzajemnej pomocy i współpracy z rówieśnikami. Mini – koszykówka rozwija te cechy osobowości, które niezbędne są do odnoszenia sukcesów w sporcie jak i w życiu.

Cele:

  • popularyzacja mini-koszykowki wśród młodzieży
  • wybór chłopców i dziewczynek uzdolnionych sportowo do uprawiania koszykówki
  • zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych

Korzyści dla młodzieży:

  • udział w zajęciach jako forma zorganizowania czasu
  • podnoszenie umiejętności
  • rozwój fizyczny i intelektualny
  • zdobywanie umiejętności współzawodnictwa w grupie
  • demonstracja osobistych osiągnięć

 

Celem nadrzędnym po zakończeniu projektu byłoby zachęcenie i wyselekcjonowanie najbardziej predysponowanych psycho-fizycznie chłopców i dziewczynek do uprawiania koszykówki oraz przekonanie rodziców do wychowywania oraz rozwoju fizycznego i intelektualnego swoich dzieci poprzez sport.