Happening czytelniczy wraz z konkursem skierowany jest do licealistów. Konkurs zostanie ogłoszony w lokalnych szkołach oraz ośrodkach Integracji Społecznej. Konkurs ma na celu przybliżenie problemu czytelnictwa wśród naszych najbliższych oraz ma zachęcić nas do czytania książek, które pomagają rozwijać język i słownictwo,uczą nas wyrażać myśli i rozumieć innych, również niepełnosprawnych.

Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na obiad serwowany według zasad protokołu dyplomatycznego.

Podczas happeningu, szkoły wezmą udział m.in. w debacie OPEN SPACE TECHNOLOGY na temat ekonomii społecznej w regionie. Open Space Technologu, to metoda organizacji spotkań i konferencji. Jest procesem samoorganizacji grupy. Dzięki temu oraz określonym zasadom Open Space Technology umożliwia maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem uczestników.
Na debatę zaproszone zostaną osoby z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Rymanowie.

Related Post