Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Pod Szyldem Kultury

"Fundacja Jaś Wędrowniczek" organizuje cykl warsztztów literackich - "Pod Szyldem Kultury - Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Rymanów".

 

Program skierowany jest do wszystkich osób z Gminy Rymanów w wieku od 18 - 65 roku życia:

Program obejmuje zajęcia z wybitnymi twórcami, wykładowcami oraz specjalistami.

Warsztaty - samorozwój i kompetencje społeczne.
Warsztaty - świadomość i ekspresja kulturalna.

Spotkania "Integracja przez kulturę.

Konkurs literacki z atrakcyjnymi nagrodami i spotkanie integracyjne.

Opublikowanie zbioru prac napisanych przez uczestników projektu.

Uczestnicy warsztatów w trakcie 4-ro miesięcznego trwania spotkań: 

Podniosą swoje kompetencje kluczowe w zakresie umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych.

Rozwiną swoje kompetencje w zakresie świadomości ekspresji kulturalnej.

 

Warsztaty mają na celu zwiększenie pewności siebie i wzrostu umiejętności autoprezentacji.

 

Nastąpi:

Zwiększenie motywacji do samorozwoju i dalszego zdobywania wiedzy.

Nabycie umiejętności organizacyjnych i pracy w grupie

Podniesienie osobistych aspiracji i motywacji do rozwijania twórczych umiejętności

Zwiększenie umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie w sytuacjach społecznych.

 

Zajęcia będą odbywały się popołudniami w sali konferencyjnej Jasia Wędrowniczka w Rymanowie.

Dla uczestników zostanie zapewniony serwis kawowy, materiały szkoleniowe, książka o autoprezentacji, mat.biurowe, T-shirt GRATIS.

Zostanie uruchomiony portal internetowy z bieżącymi informacjami.

Udział w programie jest bezpłatny.