Strona, która aktualnie znajduje się pod adresem: www.sportrymanow.pl ułatwia wyszukanie klubów sportowych, trenerów i wszelkich zorganizowanych form aktywności fizycznej dostępnych na terenie Gminy Rymanów.

Pomysłodawcą strony jest Justyna Szepieniec, od lat promująca ideę wychowania przez sport, poprzez działalność założonej przez siebie Fundacji Jaś Wędrowniczek. Fundacja wspiera utalentowane i ambitne dzieci – pogłębia ich pasje sportowe oraz organizuje formy aktywnego wypoczynku integrujące nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorosłych.

Strona sportrymanow ma pełnić rolę informacyjną dla rodziców, wychowawców i dzieci. W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie dyscypliny sportowe, które można uprawiać w naszej gminie. W ten sposób chcemy zachęcić dzieci i dorosłych do czynnego uprawiania sportu. Pragniemy przyczynić się do zwiększenia ich aktywności fizycznej. Wierzymy, że nawet mała społeczność może stać się kuźnią talentów i wychować przyszłych mistrzów. Przekonanie to towarzyszyło od początku działalności fundacji i przyświecało także powstaniu strony sportrymanow. Powstanie portalu jest więc zgodne z celami statutowymi Fundacji Jaś Wędrowniczek. Zachęcamy mieszkańców do korzystania ze strony, a przede wszystkim do rozwijania sportowych pasji.