Dzisiaj o 6:00 rano z Rymanowa, Jasia Wędrowniczka wyruszył pierwszy autokar z uchodźcami do Holandii.

Jesteśmy w stałym kontakcie z miastem Nijmegen
Informacje dla uchodźców dostępne są pod tym linkiem:
oraz:

* każdy obywatel Ukrainy otrzymuje od miasta 60Euro/tydzień, od 1 kwietnia możliwość pracy na podstawie paszportu.
* zakwaterowanie, pomoc w poszukiwaniu pracy, tłumacz, opieka medyczna dzisiejszym autokarze pojechało 49 osób, trzech kierowców oraz dwie osoby ze strony Fundacji Jaś Wędrowniczek – tato – Jasiek oraz opiekun z Wrocławia Dziku Maniak
*** Kolejny autokar jest planowany na wtorek, wyjazd z Wrocławia. Magdalena Jóźwicka na miejscu robi mega pracę przy telefonach i organizacji

Osoby zainteresowane wyjazdem do Holandii proszone są o kontakt:
Ola +48 783 444 554
Kasia +48 603 364 444
biuro@f-jw.pl
fundacjajaswedrowniczek.pl

—————————–

** Rodzina przebywająca w Rymanowie, która pojechała do Francji do Burgundii dotarła szczęśliwie na miejsce są już w domu do którego planowali wyjazd
** 27.03 wyjazd do Lion – Francja -dwie rodziny mogą znaleźć schronienie na ten trudny okres. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

—————————-

Dary, które w czwartek zostały zawiezione przez Jasia Wędrowniczka (tato) do Lwowa dotarły do dzieci uchodźców przebywających w szkole we Lwowie. Owoce  dzieci w końcu zjadły witaminki, dziękujemy sponsorowi Firmie Frączek z Posady Górnej
30 paczek które pakowali uczniowie rymanowskiego liceum trafiło do emerytowanych Polaków żyjących we Lwowie. Te osoby mają trudność z wychodzeniem, na ten moment ceny wzrosły dwukrotnie i wiele z tych osób nie stać na niektóre podstawowe produkty.

——————————

W poniedziałek spodziewamy się dostawy z Anglii Hrabsto Kent – Polacy mieszkający tam (pani Ela koordynatorka, inicjatorka) organizują zbiórki zostało już wysłanych z darami kilka tirów do Polski (Bydgoszcz-Ukraina)
Poszukiwany transport TIR/Firma Transportowa – która mogłaby przywieźć dary z Anglii do Polski
Kontakt – Justyna 609 729 629

————————————-

Mieszkańcy/organizacje które przyjmują uchodźców w domach-można zgłaszać się po żywność, środki czystości, kołdry, koce itp. Prosimy o kontakt: Kasia lub Ola

————————————–

Planujemy kolejny wyjazd na Ukrainę z kolejnymi paczkami/darami, chcemy pojechać trochę dalej, aniżeli dotychczas.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc 💙💛💙💛💙💛
Wesprzyj Fundację Jaś Wędrowniczek:
BGZ BNP PARIBAS Oddział Krosno
WALUTA PLN
PLN SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL56 2030 0045 1110 0000 0416 9030 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY
Waluta EURO
EURO SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL44160014621030564540000005 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY
Waluta USD
USD SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL17160014621030564540000006 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY

—————————————-

Today at 6:00 in the morning from Rymanów, Jasia Wędrowniczka, the first coach with refugees set off to the Netherlands.
We are in constant contact with the city of Nijmegen
Information for refugees is available at this link:
and:
* each citizen of Ukraine receives 60Euros / week from the city, from April 1 the possibility of working on the basis of a passport.
* accommodation, job search assistance, translator, medical care
49 people, three drivers and two people from the Jaś Wędrowniczek – dad – Jasiek Foundation and a guardian from Wrocław Dziku Maniak from Wrocław
*** Another bus is planned for Tuesday, departure from Wrocław.
If you are interested in going to the Netherlands, please contact:
Ola +48 783 444 554
Kasia +48 603 364 444
biuro@f-jw.pl
fundacjajaswedrowniczek.pl

—————————–

** The family staying in Rymanów, who went to France to Burgundy, successfully arrived there are already at the house to which they planned to leave
** 27.03 departure to Lyon – France – two families can find shelter for this difficult period. If you are interested, please contact us.

—————————-

The gifts that were delivered to Lviv by Jaś Wędrowniczek (dad) on Thursday have reached the children of refugees staying at the school in Lviv. Fruit the children finally ate their vitamins, thank you to the sponsor.
30 parcels packed by students of the Rymanów high school went to retired Poles in Lviv. These people have a hard time getting out, prices have doubled at the moment and many of these people cannot afford some of the basic products.

——————————

On Monday, we expect a delivery from England, Hrabsto Kent – Poles living there (Mrs. Ela, the coordinator, initiator) are organizing collections, several trucks have already been sent to Poland (Bydgoszcz-Ukraine) with gifts
Wanted transport TIR / Transport company – which could bring gifts from England to Poland
Contact – Justyna 609 729 629

————————————-

Residents / organizations that accept refugees in their homes – you can ask for food, cleaning products, quilts, blankets, etc. Please contact: Kasia or Ola

————————————–

Tomorrow we are planning a trip to Ukraine with more packages / gifts, we want to go a little further than before.
Support the Jaś Wędrowniczek Foundation:
Thank you for your help so far 💙💛💙💛💙💛
BGZ BNP PARIBAS Oddział Krosno
WALUTA PLN
PLN SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL56 2030 0045 1110 0000 0416 9030 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY
Waluta EURO
EURO SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL44160014621030564540000005 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY
Waluta USD
USD SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL17160014621030564540000006 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY