Dotarła do nas miła korespondencja z UK 😍
Angielskie dzieci z 7kl napisały listy dla dzieci ukraińskich.
Listy przekazaliśmy dla dzieci do Mikołajewa 🧑‍🧒👧👨‍🦰👩
🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧
————————————————————————
🇺🇦💙💛 STOP WAR 🇺🇦💙💛
#JASWEDROWNICZEK FOUNDATION
We received nice correspondence from UK 😍
English children from 7kl wrote letters for Ukrainian children.
We handed over the letters for children to Mikołajew 🧑‍🧒👧👨‍🦰👩
🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦 🇬🇧
————————————————————————-
🇺🇦💙💛 ЗУПИНИ ВІЙНУ 🇺🇦💙💛
Ми отримали гарну кореспонденцію з Великобританії 😍
Англійські діти з 7кл писали листи для українських дітей.
Ми вручили Миколаєву листи для дітей 🧑‍🧒👧👨‍🦰👩
🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦 🇬🇧
————————————————————————–
🇺🇦💙💛 ARRÊTER LA GUERRE 🇺🇦💙💛
Nous avons reçu une belle correspondance du Royaume-Uni 😍
Les enfants anglais de 7kl ont écrit des lettres pour les enfants ukrainiens.
Nous avons remis les lettres pour les enfants à Mikołajew 🧑‍🧒👧👨‍🦰👩
🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦 🇬🇧🇺🇦🇬🇧🇺🇦