🇺🇦💙💛 1 marca #FUNDACJAJASWEDROWNICZEK przywiozła 7 osób z Ukrainy.
Po noclegu wyruszyli w dalszą drogę do rodzin w Polsce. My dziś znów wyruszamy na Ukrainę z lekami i nie tylko 🇺🇦💙💛