Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Dziedzictwo kulinarne na kartach książki kucharskiej

Fundacja Jaś Wędrowniczek zrealizowała projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE, którego zamierzeniem była książka kucharska ze staropolskimi potrawami naszego regionu.
 
Celem głównym projektu KSIĄŻKA KUCHARSKA "Kulinarne podróże z Jasiem Wędrowniczkiem" było zachowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru objętego projektem, identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, a także rozwój turystyki kulinarnej.

 

Cele szczegółowe projektu:

- promocja kuchni lokalnej i regionalnej oraz lokalnych kucharzy i gospodyń z obszaru objętego programem

- kultywowanie tradycyjnych potraw opartych na starodawnych recepturach i przy wykorzystaniu naturalnych składników od gospodyń wiejskich

- przekazanie młodemu pokoleniu tradycji kulinarnych i przepisów do wykorzystania w domowych kuchniach

- popularyzacja lokalnej kuchni w ośrodkach wczasowych, hotelach, pensjonatach i restauracjach

- promowanie obszaru objętego wsparciem jako terenu o dużych walorach i tradycjach kulinarnych.

Ideą projektu było też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

Dziedzictwo kulinarne jest naszym dziedzictwem kulturowym, mocno wiążącym się z naszą historią i tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie.  Inicjatywa opracowania Książki Kucharskiej ma na celu zarówno pomagać w kultywowaniu pięknych tradycji polskiego stołu, jak i promować lokalne i regionalne dania wśród młodych kucharek, ale i restauracji i innych lokali gastronomiczno – hotelowych.

Na ponad 130 stronach pokazano przepisy na zakąski, polewki, słodkości, mięsiwo i dania jarskie. Część z nich można skosztować na miejscu, w restauracji.

Całkowite koszty projektu to 23 300 zł, z czego wkład własny to 10% - 2330 złotych.

 

SZWAJCARSKO – POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

Projekt: Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego,

 Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

GÓRSKI FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, NABÓR II

Instytucja Realizująca Projekt: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, tel. 13 46 388 50, e-mail: biuro@fundacjakarpacka.org, www.alpykarpatom.pl

Operator Dotacji: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17, tel. 13 461 29 98, e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl,

 

Projekt

Dziedzictwo kulinarne na kartach książki kucharskiej

Koszt projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania

Całkowite koszty kwalifikowalne – całkowite koszty projektu (A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udział % kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach projektu (100*B/A)

23 300,00 PLN

20 970,00 PLN

90%

Okres trwania projektu

 7 miesięcy

 
  1. Zakres i cele projektu:

Celem głównym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru objętego projektem, identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja a także rozwój turystyki kulinarnej.

Cele szczegółowe:

- Promocja kuchni lokalnej i regionalnej oraz lokalnych kucharzy i gospodyń z obszaru objętego programem

- kultywowanie tradycyjnych potraw opartych na starodawnych recepturach i przy wykorzystaniu naturalnych składników od gospodyń wiejskich

- Przekazanie młodemu pokoleniu tradycji kulinarnych i przepisów do wykorzystania w  domowych kuchniach

- popularyzacja lokalnej kuchni w ośrodkach wczasowych, hotelach, pensjonatach i restauracjach

- promowanie obszaru objętego wsparciem jako terenu o dużych walorach i tradycjach kulinarnych

  1. Partnerzy: Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych – ORELEC „GALA

2. Harmonogram realizacji projektu. 

         

Nazwa wydatku (zgodnie z budżetem)

 

 Wydatki projektu w ujęciu kwartalnym (w PLN)

Kolejne kwartały realizacji projektu

II kwartał 2014

III kwartał 2014

IV kwartał 2014

1.1 Wynagrodzenie koordynatora

   

X

X

4.2.1. Wynagrodzenie fotografa

     

X

4.3.1 Prace redakcyjne

   

X

 

4.3.2 Wynagrodzenie osoby zajmującej się aranżacją

     

X

4.3.3. Opracowanie tekstów do książku kucharskiej

   

X

X

4.3.4. Wynagrodzenie kucharza

     

X

6.1.1. Koszt zakupu półproduktów

     

X

                     
  1. Korzyści związane z projektem

Wskaźniki rezultatu:

  • Wzrost świadomości/wiedzy społeczeństwa, właścicieli lokali gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych lokalnych przepisów kulinarnych
  • Zachowanie i kultywowanie tradycyjnych przepisów podczas codziennego przygotowywania posiłków
  • Identyfikacja Karpat Wschodnich z konkretnymi potrawami – lokalnym dziedzictwem kulinarnym

Wzrost atrakcyjności turystycznej Karpat Wschodnich poprzez identyfikację lokalnych potraw.