Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

 

PROJEKT: „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE”

INICJATYWA: „MINIEKSPLORACJE - AKTYWNI RODZICE AKTYWNYM DZIECIOM UMOŻLIWIAJĄ ODKRYWANIE ŚWIATA”.

W okresie 24.04 do 15.10 2016r. realizowana była Inicjatywa „MiniEksploracje - aktywni rodzice aktywnym dzieciom umożliwiają odkrywanie świata”.

Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu były: towarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Na cele tego przedsięwzięcia udało się pozyskać dotację w kwocie 5000,00zł, zaś całość projektu zrealizowano na kwotę 9 296,01 zł

Realizatorem Inicjatywy była grupa MiniEksploracje, pod auspicjami Fundacji Jaś Wędrowniczek – którą tworzyli rodzice, dzieci oraz nauczyciele Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Krośnie. Funkcję koordynatora projektu pełniła p. Monika Jurczak.

 

Celem były działania na rzecz społeczności dziecięcej które miały za zadania:

 • Inspirować dzieci do eksploracji terenów Pogórza Środkowobeskidzkiego, odkrywania piękna lokalnej przyrody.
 • Zapoznawać z historią ważnych dla terenu miejsc – przez co rozwijać świadomość narodową.
 • Wyrabiać postawę proekologiczną, przez kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.
 • Zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Założenia inicjatywy zostały w pełni zrealizowane. Najważniejszą rzeczą była realizacja 6 wycieczek po terenach pogórza Środkowo-Beskidzkiego - każda dla grupy ok. 40 dzieci. Zaplanowane wyjazdy udały się znakomicie. Zrealizowano podczas nich spotkania z przedstawicielami zawodów: himalaista, leśniczy, myśliwy, piekarz, młynarz, pszczelarz a ponadto cukiernik, miłośnik przyrody, przewodnik turystyczny, historyk. Dzięki odwiedzeniu Muzeum Nafty i Gazu im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, dzieci jak i opiekunowie mogli poznać historię lamp naftowych i znanego z tych terenów Ignacego Łukasiewicza. Z kolei wizyta na zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu ukazała wartość historyczną starych zabudowań, możliwość zwiedzania eksponatów muzealnych i poznania historii związanych z obecnością Aleksandra Fredry na tych terenach, która w przyszłości z pewnością zaowocuje.

Podczas pierwszej MiniEksploracji – dzieci odwiedziły samą siedzibę Fundacji „Jaś Wędrowniczek” – gdzie uczestniczyły w spotkaniu z Panią Prezes - Justyną Szczepieniec – która podzieliła się swoimi doświadczeniami z wypraw w Himalaje. Więcej zdjęć pod linkiem:

www.facebook.com/JasWedrowniczekRymanow/photos/pcb.1015494871866693/1015494518533395/?type=3&theater

Wizyty były inspiracją do powstawania prac plastycznych, dzielenia się doświadczeniami, przeżyciami. Była to też okazja do tworzenia map mentalnych o przedstawicielach zawodów, z którymi odbyły się spotkania podczas wycieczek. Spotkania tematyczne z przedstawicielami zawodów takich jak meteorolog, pracownik zakładu uzdatniania wody – uświadomiły dzieciom działanie instytucji a doświadczenie to jest o tyle bogate, że dzieci mogły przez obecność w tego typu placówkach zobaczyć te prace na żywo.

Najcenniejsze jednak było zainteresowanie dzieci podróżowaniem, spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, bowiem wszystkie wyjazdy obejmowały spacer na łonie natury, były motywacją do aktywności fizycznej.

Dało się zauważyć znaczący wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Dzieci w praktyce same podejmowały aktywności służące poprawie czystości odwiedzanych miejsc, szanowanie  roślin i zwierząt. U wielu z nich wykształciła się postawa „małego odkrywcy – turysty”.

Poprzez zakupione pomoce tj. puzzle edukacyjne, karty botaniczne oraz część materiałów plastycznych dzieci mogły kontynuować poznanie zwierząt i roślin oraz zawodów – podczas zajęć o tej tematyce.

Inicjatywa spotkała się z dużą aprobatą nie tylko społeczności przedszkola ale też wszystkich osób i instytucji współpracujących przy jej realizacji. A udało się zaangażować w nią sporo osób w sumie: 65 dzieci - uczestników wycieczek wraz z rodzicami, 7 nauczycieli, 18 partnerów w tym 11 wolontariuszy.

Wszystkim współpracującym składamy serdeczne podziękowania, a po więcej informacji i do obejrzenia galerii zdjęć zapraszamy na fanpage: www.facebook.com/minieksploracje

 

Podsumowanie projektu:

 • wzrost znajomości terenów przyrodniczych okolic miasta Krosno
 • wzrost znajomości walorów historycznych zwiedzanych okolic
 • wzrost wiedzy nt. Instytucji Związanych z Ekologią, Nabywanie świadomości działania instytucji typu Stacja Synoptyczna; Zakład Uzdatniania Wody, Uwrażliwianie na potrzebę ochrony środowiska naturalnego
 • wzrost wiedzy nt. zawodu: leśniczego, myśliwego, pszczelarza, młynarza, piekarza, himalaisty, cukiernika
 • zwiększenie aktywności fizycznej
 • wzrost znajomości fauny i flory, określanie środowisk życia zwierząt, i występowania roślin
 • zwiedzanie rezerwatów przyrody, Spacery po terenach przyrodniczych
 • wzbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, propagowanie działań w ramach inicjatywy szerszej społeczności lokalnej